Laistīšanas sistēmu apkalpošana

Laistīšanas sistēmu apkalpošanaPiedāvājam veikt:

 • Laistīšanas sistēmas palaišanu, iedarbināšanu
 • Sistēmas apsekošanu, pārbaudi, regulāciju
 • Defektu novēršanu un remontdarbus
 • Sistēmas rekonstrukciju, pārbūvi
 • Sistēmas ieziemošanu, izpūšanu ar kompresoru


Kā pavasarī iedarbināt laistīšanas sistēmu?

No jauna ieslēdzot laistīšanas sistēmu pavasarī, nepieciešams veikt sekojošas darbības:

 • Padot ūdeni laistīšanas sistēmai (pieslēdzot sūkni u.tml.)
 • Pārbaudīt ūdens kvalitāti, apjomu
 • Iedarbināt rokas režīmā laistīšanas sistēmu
 • Pārbaudīt katras līnijas vārstu, laistīšanas sistēmas smidzinātāju darbību, veikt nepieciešamo regulāciju
 • Pārbaudīt lietus sensora darbību
 • Ieslēgt un noregulēt laistīšanas sistēmas vadības bloku atbilstoši laika apstākļiem.


Vai laistīšanas sistēmu nepieciešams regulēt sezonas laikā?

Ja laistīšanas sistēma ir jau iedarbināta un noregulēta, sezonas laikā ieteicamas nelielas korekcijas, kā arī pārliecināties vai laistīšanas sistēma darbojas plānotajā režīmā (bieži to parāda zāliena vai augu izmaiņas). Vasarā uznākot ilgstošam karstam un sausam laikam, ieteicams palielināt laistīšanas ilgumu (vienkāršāk to izmainīt vadības blokā procentu sadaļā). Savukārt rudenī, iestājoties mitram, vēsam laikam, laistīšanas ilgumu samazina.


Ko darīt, ja laistīšanas sistēmā ir brūns ūdens?

Laistīšanai paredzēto ūdens kvalitāti parasti izvērtē jau pie ierīkošanas. Dažkārt tiek konstatēts, ka laistāmajam ūdenim ir brūnas vai dzeltenas nogulsnes ievērojamā daudzumā ( parasti tas ir palielināts dzelzs vai kaļķa daudzums ūdenī ), bet ūdeni nav iespējams ņemt no citas vietas. Tādā gadījumā ūdeni var filtrēt, taču tas būtiski sadārdzina laistāmā ūdens izmaksas, jo parasti nepieciešami jaudīgi filtri, kā arī tie jāapkalpo un jāmaina reaģenti. Laistīšanai ar nefiltrētu, dzelžainu ūdeni, sistēmu plāno, lai tā nelaistītu, cik iespējams, celiņus, fasādes u.c. elementus dārzā, kuriem varētu kaitēt krāsojums.


Vai ir nepieciešams ieziemot laistīšanas sistēmu?

Laistīšanas sistēmu nepieciešams ieziemot, jo sistēmas elementi tiek ierakti zemē ap 30 cm dziļumā, t.i., sasalšanas zonā. Neliels ūdens daudzums sistēmā (piem., ja ir piepildīta puse no caurules) var nesabojāt sistēmas elementus, savukārt ja sistēmā atrodas spiediens, sala iedarbībā tā varētu būtiski ciest. Izņēmums laistīšanas sistēmu ieziemošanai ir gadījumos, kad sistēmā tiek iebūvēti speciāli drenāžas vārsti, kas caurulēs esošo ūdeni pēc laistīšanas izvada ārā. Tomēr pēdējā laikā sliktās ūdens kvalitātes dēļ šī metode vairs nav tik populāra.


Kad labāk veikt laistīšanas sistēmas ieziemošanu?

Laistīšanas sistēmas ieziemošanu var veikt rudenī iestājoties vēsam un lietainam laikam, visbiežāk oktobra mēnesī. Jāraugās gan lai augi rudens periodā saņemtu pietiekamu mitruma daudzumu, kas būs nepieciešams sagatavojoties veiksmīgai pārziemošanai. Tāpēc nevajadzētu ieziemot laistīšanu par agru, it īpaši, ja ir sauss rudens, bet no otras puses jāraugās, lai nepārsteidz sals.


Kas tiek ieziemots laistīšanas sistēmai?

Lai ieziemotu laistīšanas sistēmu, jāveic sekojošas darbības:

 • Ieziemot laistīšanas sistēmas ūdens ņemšanas vietu vai sūkņu telpu
 • Atvienot laistīšanas sistēmu no ūdens padeves, pārliecinoties, ka nav iespējama atkārtota ūdens nonākšana laistīšanas sistēmā
 • Veikt sistēmas cauruļvadu izpūšanu ar gaisa kompresoru, pārliecinoties, ka ūdens nepaliek sistēmas zemākajās vietās
 • Jāatslēdz laistīšanas sistēmas vadības bloks.