Laistīšanas sistēmu projektēšana

 

Lai automātiskā vai cita veida laistīšanas sistēma darbotos efektīvi un pārdomāti, sākumā nepieciešams izstrādāt atbilstošu skici, skiču vai tehnisko projektu.

 • Laistīšanas sistēmu projektēšana

 • Laistīšanas sistēmu projektēšana

 • Laistīšanas sistēmu projektēšana

   

 • Laistīšanas sistēmas projektēšana

Uzsākot laistīšanas sistēmas projektēšanu, jāzina sekojoši parametri:

 • Teritorijas plāns, ar ceļiem, ēkām, komunikācijām, kokiem un vēlams ar apstādījumiem
 • Vietas, kuras nav paredzēts vai nedrīkst laistīt
 • Ūdens ņemšanas vieta, ražība, darba spiediens
 • Ūdens kvalitāte
 • Augsnes tips (smilts, mālsmilts, māls, utml.)
 • Gruntsūdens līmeņa augstums
 • Augu mitrumprasība
 • Vadības paneļa novietojums

Laistīšanas sistēmu plānošanā piedāvājam izstrādāt:

 • Skices
 • Skiču projektu
 • Tehnisko projektu

Kas ietilpst un kāpēc nepieciešami šie projektu veidi?

Skice   laistīšanas sistēmai tiek pasūtīta galvenokārt, lai varētu veikt izmaksu aprēķinu un plānojamo materiālu daudzumu. To izstrādā datorā vai zīmē ar roku pēc pasūtītāja piestādītā plāna. Tajā tiek parādītas laistīšanas sistēmas sprauslas, vadības un sadaļu atrašanās vietas, cauruļvadu, kabeļu trases. Izstrādājot skici, ir pieļaujamas korekcijas pēc faktiskās situācijas. Skices izstrādes laiks parasti ir no 3 -7 dienām.
Cenas no 50 €  (bez PVN21%).

Skiču projekts   tiek izstrādāts ar mērķi, ierīkot kvalitatīvu un pārdomātu laistīšanas sistēmu. Šajā projektā tiek precīzi izstrādātas laistīšanas zonas, to saskaņošana ar ūdens parametriem, augu prasībām, cauruļvadu diametri, laistīšanas ilgumi u.c., izvērtējot nianses, kas nebūs jārisina pie ierīkošanas. Parasti skiču projekta izstrādes laiks ir no 10 – 30 dienām.
Cena no 150 €  (bez PVN21%).

Tehniskais projekts   tiek izstrādāts, parasti lielākiem vai sarežģītākiem objektiem, iekļaujot raksturīgo mezglu griezumus, sūkņu telpas, pieslēgumus, u.c. rasējumus. Pēc laistīšanas sistēmas tehniskā projekta iespējams veikt precīzu materiālu specifikācijas iegādi un ierīkošanu. Parasti tehniskā projekta izstrādes laiks ir no 14-45 dienām.
Cena no 250 €  (bez PVN21%).

Kādām vajadzībām tiek projektētas laistīšanas sistēmas:

 • Zālieniem
 • Apstādījumiem
 • Sporta laukumiem
 • Jumta dārziem
 • Vertikālajām sienām
 • Augļu dārziem
 • Siltumnīcām
 • Telpaugiem